Om meg

Siri Meyer(1952), er professor i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) ved Universitetet i Bergen (UiB). Fra 1993- 2004 var hun leder av for Senter for europeiske kulturstudier (SEK), et forskningssenter for tverrfaglige forskningsprosjekter i grenselandet mellom humaniora og samfunnsvitenskap. Meyer var medlem av forskergruppen som ledet Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). I 2005-2006 var hun daglig leder for Ibsen-jubileet i Bergen.

Formidling: Meyer har bl.a. vært kunstkritiker i Bergens Tidende, spaltist i Morgenbladet og Dagbladet og redaktør for bokserien Kulturtekster. Hun har skrevet flere essaysamlinger.Meyer er redaktør for hjemmesiden til Estetisk utvalg ved UiB:https://www.uib.no/kunst-og-hage/78064/kunstsamlingen

2008: Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling

2011: Universitetsforlagets faglitterære pris.

Verv: Meyer har vært styreleder for den nasjonale doktorgradsordningen i kunstnerisk utviklingsarbeid (2003-2009) og for J.W. Eides stiftelse, knyttet til Bergens Tidende (2006-2017). Hun har sittet i mange styrer innen kunst, museum og kultur, bl.a. Preus fotomuseum, Stiftelsen Stenersens samling, Bergen kunsthall, OCA (Office for Contemporary Art Norway).