MINE BILDER

Jeg har alltid omgitt meg med bilder. Uten dem ville jeg ikke hatt noe hjem. Men hvorfor havnet akkurat disse bilder på veggene der jeg bor?

Nå er det selvsagt mange faktorer som virker inn på hva vi kjøper, og ikke alle er personlige. Kunsten er som så mye annet et sosialt distinksjonsmiddel. Vi bruker den til å markere klasse og tilhørighet av ulike slag. Men dette lar jeg ligge. I stedet spør jeg: hva er det som gjør at jeg kaller dem for «mine»?