Kunstessays

Det er ikke forskningsresultatene i seg selv, men veien frem som fascinerer meg. Enhver tanke må gis form; ellers kan den ikke utrette noe. Intellektuelt arbeid er uløselig forbundet med ord og tekster. Det er her jeg trives best; i spenningsfeltet mellom tanke og skrift.

Bloggen egner seg særlig godt til å prøve ut tankefigurer og skrivemåter. Derfor disse kunstessayene, som ikke forplikter seg på endelige og entydige konklusjoner.