VENDEPUNKTER

Det finnes noen skjebnesvangre øyeblikk, et plutselig glimt av innsikt, en uventet hendelse, og livet er ikke lenger det samme. I antologien Vendepunkter (2021) forteller 12 forfattere sin historie. De bringer deg tett på spenningene mellom lengselen etter å realisere seg selv som menneske og det sosiale og politiske presset utenfra. Samtidig treffer de noe akutt erfart i tiden vi lever i.

Suzanne Brøgger, Peter Gembäck, Finn Skårderud, Thomas Hylland Eriksen, Wencke Mühleisen, Karin Haugane, Elisabeth Thorsen, Tarald Stein, Sumaya Jirde Ali, Marianne Cook Pierron, Andreas Ribe-Nyhus. Redaktør: Siri Meyer. Illustrert av Bjørn Båsen.

Støttet av Fritt Ord. Innkjøpt av Kulturrådet.

«Vendepunkter» kan kjøpes i bokhandelen:  NorliARK bokhandel.

Psykolog og forfatter Sissel Gran sa dette under lanseringen på Villa Sult:

Vendepunkter er en samling dypt personlige og berørende tekster. De handler om øyeblikkets overganger, det punktet hvor vi kjenner at noe er ufravikelig forandret i vårt liv. Ethvert vendepunkt krever sin modning, det arbeider i det skjulte, og vi overraskes ofte av dets plutselige sprang. Noen vendepunkter handler om stille, indre beslutninger, om lettelse og frigjøring. Andre er voldsomme og handler om identitetsforandrende, smertelige erfaringer og kampen for å finne ny grunn. Atter andre handler om redning i møtet med et annet menneske.

Da boken ble lansert – gjennom samtaler med noen av bidragsyterne – var mange av tilhørernes øyne blanke. Noen tørket tårer. Det forstår jeg. Vi mennesker trenger trøst. Meningen med det hele kan utfordres før vi aner det. Men vi kan finne styrke gjennom å ta del i andres erfaringer, gjennom samtale og skrift. Vendepunkter en slik bok; den er en gave som åpner og lindrer og peker på veier ut av det fastlåste.