Kalliope forlag

Kalliope var grekernes muse for episk poesi. På bildene har hun en skrivetavle eller en skriftrull og en griffel. Hun inspirerte Homer til å skrive både Iliaden og Odysseen. Men hun kan også holde en lyre. Navnet betyr «den vakre stemmen». Når Kalliope inspirerer en forfatter, settes tanken i bevegelse. Ordene begynner å synge.

Forlaget Kalliope Kunstbøker ble opprettet i 2019.

Utgivelser: Wonderland. Om Bjørn Båsens kunst (2020) og Vendepunkter (2021).

Se forlagets hjemmeside www.kalliope.no og Instagramkonto kalliopeforlag.