Kunsthistorie, visuell kultur og kunstteori

Som forsker i kunsthistorie og visuell kultur kombinerer Meyer gjerne teoretiske refleksjoner med analyser av konkrete bilder. Hun anvender begreper og teorier av ulike slag, fra Bergensskolen i estetikk på 1970- og 80-tallet til teorier om blikk og affekter i nyere tid. Mye av denne kunnskapen er samlet i det historiske oversiktsverket Kunst og visuell kultur. Her er stilens og periodenes historie er erstattet av en kronologi basert på synskulturer. I boken om Kunst og etikk blir leseren konfrontert med kunst i inn- og utland som har vakt offentlig strid. Finnes det grenser for hva man kan gjøre i kunstens navn? Hvor skal vi sette dem?

Bøker

1988. Gunnar Danbolt og Siri Meyer: Når bilder formidler
1990. Siri Meyer (red.): Estetikk og historisitet
1994. Siri Meyer (red.): Fra vitenskap til estetikk – Fra estetikk til vitenskap
2004. Jan Inge Reilstad: The Broken Column. Meyer har bidratt med artikkelen «The erected column deconstructed».
2009. Siri Meyer: Hva er et bilde? Om visuell kultur.
2010. Siri Meyer: Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere.
2013. Siri Meyer: Kunst og visuell kultur. En historisk oversikt.
2015. Siri Meyer: Kunst og etikk. En innføring.
2017. Henrik von Achen og Siri Meyer: Kunst og arkitektur ved Universitetet i Bergen.
2019: videofilm om Svein Rønning, produsert for utstillingen Riding Fences i Kunstgarasjen, https://vimeo.com/369929557
Intervju: Siri Meyer
Film og klipp: Paul Johannessen