Jeg?

Hva mener vi, når vi sier ordet «jeg»? Romantikkens tenkere var essensialister. De forestilte seg jeget som noe enestående og indre, som forble seg selv likt gjennom alle livets forhold. Denne troen på et enhetlig og uforanderlig subjekt er blitt undergravd av samfunnsutviklingen. Individet henter ikke i samme grad sin identitet fra et fast og stabilt sosialt hierarki. Mange teoretikere hevder at jeget er en åpen kategori. Men hva innebærer det?

Bøker

1993. Siri Meyer (red.): Jeg? Refleksjoner over kunst, tekst og individ.
1996. Otto Christensen og Siri Meyer (red.): The Modern Subject.
1997. Siri Meyer og Kjell R. Soleim (red.): Kjærlighetssymposiet.