Innovasjon

Nyskaping har vært en ettertraktet verdi i samfunnet på 2000-tallet. Ifølge den offisielle norske definisjonen, som benyttes av regjeringen og Innovasjon Norge, er innovasjon «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» Det dreier seg altså om å gjøre noe som gi mere penger i kassen, enten ved å skape noe nytt eller forbedre noe som allerede eksisterer. Meyer har arbeidet med innovasjon i en alternativ betydning. Her står det skapende mennesket og de kreative prosessene i sentrum.

 Bøker

1997. Siri Meyer (red.): Det Nye.
2007. Siri Meyer: Det innovative menneske.
2010. Kjell Skogen and Jarle Sjøvoll (eds.): Creativity and Innovation. Preconditions for entrepreneurial education. Meyer bidrar med artikkelen «Knowledge, innovation and learning».