Essays

1994. Siri Meyer: Pippi leser teksten. Essays om maktens språk og språkets makt.
1996. Siri Meyer og Morten Steffensen (red.): Norge – museum eller fremtidslaboratorium? varg Veum møter Philip Marlowe og andre tekster.
2002. Siri Meyer og Birthe Marie Løveid: Suget etter virkelighet. En reise i Himalaya.
2005. Siri Meyer: Den lille Machiavelli. Maktspill til hverdagsbruk.
2006. Siri Meyer: Ibsen på frifot.