Den språklige vending

Den språklige vending er en betegnelse på teorier som problematiserer forestillingen om at det eksisterer en umiddelbar og nøytral forbindelse mellom et fenomen eller en ting og et bestemt språklig uttrykk. Man legger til grunn at språket er uløselig forbundet med dannelsen og opprettholdelsen av det vi kaller for virkelighet og fakta, og undersøker hvordan språket er vevet inn i ulike sosiale praksiser. Studier av språkbruk kan dermed gi oss verdifull kunnskap, blant annet om endringer og maktforhold i samfunnet.

Bøker

1994. Siri Meyer og Knut Ågotnes: Den retoriske vending?
2004. Jens Kjeldsen og Siri Meyer: Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjons-regimer.